Spejderne deler ud af overskuddet

Hele overskuddet fra Spejdernes Genbrug på Havremarken går til socialt arbejde – og det er der rigtig mange, der får glæde af i år


JULEDONATIONER Det kæmpe frivillige arbejde, som mange lægger i at drive Spejdernes Genbrug, kommer ikke kun de handlende til gode.
Udover kontant hjælp til de lokale spejdergrupper, bliver der i år uddelt donationer til en række andre både lokale og udenbys organisationer.
”Alt overskud går til socialt arbejde – det betyder at mange foreninger /grupper får mulighed for at forbedre deres aktiviteter for børn, unge, ældre, hvor pengene er små. Det er os en rigtig stor glæde”, fortæller Marianne Norby fra Spejdernes Genbrug.
”Vi har samtidig sparet verden for en del CO2. Alt dette kunne vi ikke have klaret uden borgernes dejlige ”varer”. Så en stor tak til vores medborgere og leverandører”, tilføjer Marianne.
Foruden de kontante donationer har man fra Spejdernes Genbrug sendt to lastbiler fuld af børnetøj og ting til et krisecenter i Østgrønland, briller og symaskiner til Afrika, børnetøj til Rumænien og Mødrehjælpen samt leveret legetøj og andre ting til Sandholmlejren i Allerød.
”Som noget nyt har vi haft en spændende kunde, idet Zentropa Film har købt mange varer til deres filmoptagelser blandt andet til filmen om Blekingegadebanden”, fortæller Marianne Norby.

Følgende får del i overskuddet fra Spejdernes Genbrug:
Gedevasevang: Handicap-transport, 6.000 kr.
Plejehjemmet Jonstrupvang: Oplevelser for handicappede beboere, 10.000 kr.
Natteravnene i Furesø: 4.000 kr.
Linie 14: Rejsetilskud til de unge mennesker, 5.000 kr.
Øst grønland Læge Trine Sommers: Transport-tilskud, 5.000 kr.
Øst grønlands krisecenter for børn: Hygge og ekstra arrangementer for børnene på krisecenteret, 5.000 kr.
Dansk kvindesamfunds Krisecenter: 5.000 kr.
Mødrehjælpen: Julepakker, 5.000 kr.
Fond/pulje til hjælp for trængte familier, hvor de kan få medlemskontingentet til en sportsforening dækket. Spejdernes Genbrug har et ønske om, at børn skal kunne deltage i foreningslivet, desuagtet om familien har råd, 30.000 kr.

Marianne Norby fra Spejdernes Genbrug glæder sig over, at det er blevet muligt at støtte så mange både med kontante donationer og ting, som er indleveret til genbrugshuset på Havremarken.
Marianne Norby fra Spejdernes Genbrug glæder sig over, at det er blevet muligt at støtte så mange både med kontante donationer og ting, som er indleveret til genbrugshuset på Havremarken.

Publiceret: 17. December 2009 03:00