Frivillige og repræsentanter: 
Vi registrerer følgende medlemsoplysninger:

Navn, adresse, telefon, mobiltelefon, mailadresse – funktioner og tilhørsforhold til afdeling / bod, spejdergruppe/gilde. Dette vurderes til at være ’almindelige og rimelige data’ og kræver ikke særskilte foranstaltninger.

På tilmeldingsblanketten bliver der spurgt, om oplysningerne må være synlige for andre, der i øvrigt har adgang til vores medlemsliste på nettet.

Fotos kan blive anvendt efter individuel aftale – fx bestyrelsesmedlemmer, ellers vil vi kun offentliggøre billeder, der hører under ’almindelige situationer’ - som regel endda med flere personer. Dette er almindeligt accepteret uden tilladelse i andre medier, aviser osv.

Alle ovennævnte oplysninger kommer til SG – enten via net/mail eller på papir. De opbevares så længe, der er tale om medlemskab, men slettes/destrueres, når medlemskab ophører.

De Frivillige har adgang til medlemsregisteret ved at logge ind på hjemmesidens medlemsdel.

CPR-nummer og kontonummer indhentes og bruges kun ved ’legitimt behov’ – fx afregninger af udlæg – og ved skadesager til forsikringsselskab. Disse oplysninger gemmes/behandles af Kasserer og hhv. forsikringsselskab og bank – og er således udenfor medlemmers generelle adgang. Oplysninger slettes efter endt sagsbehandling.

Kunder og betalinger:
Vi modtager via hjemmesiden eller på telefon henvendelser om afhentning indeholdende navn, adresse, telefon og mailadresse, som er nødvendige for aftaler. Oplysningerne slettes efter endt opgave.

I banksammenhæng (i bankernes systemer) er der registrering af betalinger med både navne og kontonumre mm. som ikke slettes – og der gælder den generelle femårsregel vedr. transaktioner/bilag i regnskabsmæssig sammenhæng.

Generelt:
Spejdernes Genbrug udleverer ikke medlemsoplysninger til tredjepart, og anvender ikke medlemsoplysningerne til markedsføring.

Oktober 2018