På kommunens genbrugsplads Gammelgårdsvej 79 finder du spejdernes hus "Laden" i det bagerste venstre hjørne (modsat indkørslen).

Her er et rum til småting.
Rundt langs væggene står der flyttekasser, som man lægger sine ting ned i. Kasserne er mærket efter hvilke boder, som sagerne skal sælges fra: Porcelæn, Kurve og smykker, radio/TV os.v.

Der er også et rum til store ting, som møbler o.lign.

Dagligt kommer vi med med vores lille lastvogn og tømmer Laden for alle de gode ting, der er afleveret til os. Vi har forpligtiget os overfor kommunen til at holde Laden ren og ryddelig - og håber I alle vil hjælpe os med det.

I bedes kun aflevere brugbare effekter i god og nogenlunde ren stand. Så klarer vi selv den sidste afpudsning.

Klunsere kender vi også. Alt det, som er stillet til Spejdernes Genbrug i Laden, er vores ejendom. Det er derfor forbudt at tage ting derfra. Det betragtes som simpelt tyveri. Vi beder om jeres hjælp til at fortælle klunsere/tyvene at de stjæler fra os, hvis de tager ting med væk fra Laden.
Mange steder, f.eks. på genbrugspladsen i Værløse, har klunseri været så stort et problem, at kommunen har valgt at lukke det lille hus, hvor borgerne kunne udveksle brugte genstande.