Overskud fra 2018, der uddeles til anden velgørenhed i 2019

Modtager Beskrivelse af projekt, opgave
Pedalatleterne og UU Sjælsø Cykler til udsatte børn
Gode istandsatte cykler og cykelhjelme til flygtningebørn, udsatte danske- og indvandrerbørn og evt. østeuropæiske tilflytterbørn til transport til og fra skole mm.
Pengene skal anvendes til reservedele og ekstra nødvendigt udstyr
http://www.furesoe.dk/Borger/UngIFuresoe/Ungdomsuddannelser/UngdommensUddannelsesvejledning
Bebyggelsen Jonstrupvang Musik i Skoven
Musikfestival arrangeret af alle beboere og personale (ulønnet) for handicappede og alle andre. Deltagelse er gratis. Donationen går til at øge kvaliteten af musikken.
http://www.jonstrupvang.dk/
Red Barnet, Furesø Familieoplevelsesklubber
Medfinansiering af udgifter til bl.a. museumsentréer, oplægsholdere, transport (tog eller bus) og madudgifter (vi laver typisk frokost eller bager sammen med børnene som del af en social og kulturel oplevelse).
Både til en familieoplevelsesklub for børn og forældre, som af forskellige årsager har brug for lidt hjælp til at få gode fælles oplevelser sammen med andre børn.
Og til en familieoplevelsesklub for flygtningefamilier med børn, der gerne vil være sammen med danske børnefamilier og lære om vores lokalområde. Dette kalder vi projekt 'Velkommen til DK og Furesø' og er et integrationsprojekt
www.facebook.com/RedBarnetFuresoe
Børnehospice Skt. Lukas Et sæt køletæpper
Køletæpper er til brug for børn, der dør i Lukashuset, så de har mulighed for at blive på stuen i stedet for at skulle lægges i Stiftelsens kølerum. På denne måde kan familien blive hos barnet og sige farvel.
Et sæt på tre størrelser koster 40.000 kr.
www.sanktlukas.dk/bornehospice
Bagsværd Observationshjem Opmuntring til nogle af landets svageste institutionsbørn, helt uden sociale resurser og bagland
Spejdernes Genbrug har tidligere doneret til børn, der forlader observationshjemmet, og skal videre på andre institutioner. Børnene skal normalt gå i almindelige daginstitutioner og skoler, men vil aldrig have mulighed for ad anden vej at få f.eks. en iPad, som alle deres kammerater har.
Forstanderen vil meget gerne kunne fortsætte med at give gode afskedsgaver til børnene.
http://www.bagsvaerdobservationshjem.dk/
Mercy Ships Behandling af syge
Hospitals skibet er baseret på 450 frivillige læger, sygeplejersker o.l.  der selv betaler for deres ophold. Donationer går direkte til behandling af syge.
https://www.mercyships.org/who-we-are/our-ships/the-africa-mercy/
Lakshmi Ashrams Venner Lakshmi Ashram er en pigeskole beliggende i Kumaon, et bjergområde i det nordøstligste hjørne af Indiens folkerigeste stat Uttar Pradesh
Der er nødvendige bygningsarbejder, som bør udføres i det kommende år. Et program er at udvikle et godt salgscenter i deres værkstedsbygning til produkterne, der fremstilles af eleverne, til erstatning for de nuværende trange forhold. Der er ligeledes andre nødvendige reparationer, som bør udføres på selve kostskolen. Til disse bygningsændringer kunne der bruges ca. 20.000 kr.
http://lakshmiashram.dk
Foreningen Grønlandske Børn Sommerlejr i Nordøst- ofg Sydgrønland for udsatte børn
Foreningen Grønlandske Børn er en politisk uafhængig NGO, der arbejder for at sikre, at alle grønlandske børn og unge bosiddende i Grønland eller Danmark, kan leve et værdigt liv med mulighed for positiv udvikling i respekt for deres rettigheder. Der afholdes i år 2 sommerlejre i Grønland, i NØ og S Grønland
www.fgb.dk
BUUKenya/Marvel Junior Academy, Mombasa, Kenya Forbedring af skole
Indkøb af skolebøger og forbedring af toiletforhold til en skole for fattige børn i Mombasa, Kenya
www.buukenya.com
Masomo, Uganda Renovering og istandsættelse af skole i Mpigi i Uganda
Bygge køkken 25.000 kr.
Komfur 6.000 kr.
Toiletter til drenge og piger 9.000 kr.
Tavler til 6 klasseværelser 2.600 kr.
Borde og stole 10.000 kr.
Kateder og stole til lærerne 5.400 kr.
Vandhane og opsamlingstank 7.000 kr.
www.masomo.dk
Gracegate, Damongo, Ghana Projekt ”Fight Child Hunger” i det fattige nordlige Ghana (Byen/området hedder Damongo)
I forbindelse med det nye agerbrug og dyrehold, ønsker de at kunne tilbyde forældreløse gadebørn et dagligt måltid mad og introducere lidt undervisning
De vil købe et stykke land (4.000 kr.), hvor de vil bygge et par lokaler til at servere med i, undervise lidt, og tilbyde beskyttet overnatning for gadebørnene. De producerer selv en del af madvarerne nu, og vil udvide hønseholdet, så de får mere kød og flere æg. 
Child Hug Uganda CHU Uddannelse af børn
De driver et medical center hvor de bla. tester for HIV og malaria. De har cancerprogram. Og de har et skoleprogram og et sportsprogram og prøver at lære børn om sundhed.
Brenda som har været i Sko-afdelingen, var heroppe på et scollarship i uddannelse indenfor sundhed og arbejder som frivillig på projektet.
Hun har selv fundet frem til os og spurgt om hun kunne hjælpe os.
Jeg foreslår at 25.000 kr. skal øremærkes til uddannelse af børn og 35.000 kr. skal gå til lægeklinikken
www.childhug.org
Ingeniører uden Grænser Opportunity Training Centre, en erhvervsskole for unge med fysiske handicap i Kenema, Sierra Leone
Forbedring af toilet- og badefaciliteter, etablering af solcelleanlæg, undervisning af personale i bogføring, basal økonomistyring og organisering.
Seedlings School, Malindi, Kenya At få skolen til at blive økonomisk selvkørende
Skolebøger til 125 elever og lærere - kvalitetsløft af undervisningen.
Fjerkræprojekt - foderblander, fodersnitter og foderproduktionsenhed - for st skabe varig indtægtskilde ved salg af æg og kyllinger
LykkeLiga, Ølstykke (Høj KIDZ) Håndbold for udviklingshæmmede
Deltagelse i LykkeLiga Cup i Aalborg i juni (bustransport og overnatning). Egne bolde er også et stort ønske
DIORDET= Dawn institute of Rural Developement i Sydindien. Børn og unges uddannelse
Bodil Jensen er dansk kontakt og garant for, at pengene havner det rigtige sted. Sundar har besøgt SG og fortalt om et projekt han var engageret i dengang
Sundar ønsker sig følgende ting til sit projekt i januar 2019:
Mobilt højttaler/mikrofonanlæg, husgeråd (opbevaringsspande af metal), uddannelsesvejledning, Young scientistprogram.
Beløbet gives til de projekter, der bliver aktuelle i 2020
Trianglen. Nepal Stationære PC'er
Stationære PC’ere til oprettelse af IT-undervisningslokaler i lokalprovinserne, så forældrene til børn, der ønsker en højere uddannelse, ikke behøver at bruge deres få penge til at sende deres børn på kostskole i en større by, før de skal forsøge at komme på universitet. I stedet kan børnene blive hjemme i landsbyerne og hjælpe deres familier.
De ansøgte penge vil gå til at indkøbe de stationære computere i Nepal, samt yde et driftsbidrag til at sikre lokal support og vedligeholdelse. Spejdernes Genbrug vil modtage dokumentation for bidragets anvendelse, når PC’erne er installeret.
https://trianglen.nu/
Natteravnene Kurser og forebyggelse
Afholdelse af basiskurser for nye: 4.000kr.
Forebyggelse af misbrugsproblemer blandt unge: 11.000kr.
Vejlebroskolen, Ishøj 8.-9. kl. Kulturel dannelse af unge fra ressourcesvage familier
At inddrage eleverne i det danske kulturliv og øge chancen for at de senere selv vil opsøge teater og få et tilhørsforhold til kulturlivet ved at give dem et besøg i Det kongelige Teater med forestilling og rundvisning
Servicehunde Uddannelse af 5 hunde
En nonprofit organisation, der udplacerer specialtrænede hunde med det formål at hjælpe mennesker med fysiske og psykiske handicaps til at få et bedre liv. De træner og udplacerer en stor vifte af hunde til fysisk handicappede, til psykisk syge, til hjemvendte soldater med PSTD, til børn med angst eller autisme
http://servicehundeforeningen.dk
Newlands Orphanage, Moshi, Tanzania Støtte til børnehjem, så det kan blive selvstændigt
Køkkenhave 8.000 kr.
Syværksted 7.000 kr.
Uddannelse 8.000 kr.
Sygeforsikring for 1 år 9.300 kr.
Bibliotek 5.000 kr.
Projektet har eksisteret siden 2014. Forening stiftes 1.jan.2019
Unge for Ligeværd Vestjylland Natur- og friluftsweekend for medlemmer
Et fritidstilbud til unge med særlige behov. Driver en klub, som mødes hver mandag samt på andre dage, når der er ture ”ud af huset” på programmet. Der er 6 frivillige vejledere og et medlemstal på ca. 85 - heraf ca. 50 aktive.
I maj 2019 samt i 2020 har de fået mulighed for at komme på friluftsweekendtur med mange spændende aktiviteter og udfordring af evner og sanser. Udførligt budget og ansøgning er for begge weekender.
ufl-vestjylland.dk
Café Husker Du? Demenscafé i Farum Støtte til arrangementer
Etablering af demenscafé i Farum, der skal drives af frivillige og tilbyde
- åben rådgivning
- socialt samvær og underholdning
- faglige temaer om demenssygdomme
Furesø Familiehus Familiegruppe Heldagstur
Familiehusets familiegruppe tilbydes sammen med sagsbehandler at tage på heldagstur f.eks. fisketur eller skitur
Fiskebæk Naturskole Lavvu (Tipi)
Det gamle telt blæste væk i stormen 2013, og de ønsker sig en lavvu i stedet for
Skovgården Aktivitetscenter Mini Daghøjskole
Foredrag, udflugt og forplejning. Budget 48.000 kr., deltagerbetaling 28.000 kr.
www.skovgaarden.furesoe.dk
Tjernobylforeningen Rekreationsophold for Tjernobyl-børn
Formålet med sommerlejren er at styrke af børnenes immunforsvar og helbred, da de alle er svækket af følgeskader fra Tjernobylulykken. Dette gøres ved at give dem god mad, masser af oplevelser og omsorg. 
Cykler til Senegal Tag på hus, mindre indretning af hus (stald). Indkøb af et mindre antal malkekøer. Indkøb af redskaber til hø produktion
Færdiggørelse af et mindre staldanlæg og indkøb af 4- 6 malkekøer. Projektet skal fremstå færdigt som et demonstrations projekt – et sted, hvor lokale bønder og organisationsfolk inden for landbruget kan se, hvordan det er muligt at sikre malkekøers overlevelse og sundhed ved med fodring med hjemmelavet hø at holde disse køer på en ny måde. Vi vil alene målrette projektet i forhold til netop malkekøer. Det afkast projekt skal give, foruden forhindre tab af køer på grund af sult, - er at forbedre og sikre mælkeproduktionen. Foruden udgifter til de her nævnte, skal der bruges midler til leer, høtyve og høriver m.v. 
www.cyklertilsenegal.dk
Naya Jiwan, Indien Renovering af 10 toiletter på 10 grundskoler
Skoleprojekt for børns uddannelse i bjerglandsbyerne, der prioriterer, at børn forstår vigtigheden af hygiejne
https://www.naya-jiwan.com/