Overskud fra 2016 der uddeles til anden velgørenhed i 2017

Efter uddeling til spejderne, er vi glade for desuden at kunne uddele den anden halvdel af det økonomiske overskud fra 2016 til:

Modtager Beskrivelse af projekt, opgave

Bagsværd Observationshjem

På hjemmet bor nogle af landets svageste institutionsbørn, helt uden sociale resurser og bagland. Forstanderen fortæller ”Børn der kommer til os, har ofte opgivet troen på at nogen vil dem det godt”. Vi vil gerne hjælpe børn, der skal til at forlade observationshjemmet, med at føle sig en lille smule almindelige. Børnen skal ofte videre til andre institutioner og skal normalt gå i almindelige daginstitutioner og skoler. Men børnene vil aldrig have mulighed for at få f.eks. en Ipad, som alle deres kammerater har.

www.bagsvaerdobservationshjem.dk

Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya
(BBU Kenya)

Vi bygger videre på den donation som BUUKenya modtog sidste år. Skolen er i den sidste byggefase og i den forbindelse skal der bygges 3 klasselokaler på 12. sal og etableres toilet på 1. og 2. sal i Marvel junior Academy skolebygningen.

www.buukenya.com 

Byg 1 By;
Burundi

Frivillige i Danmark bygger fuglehuse som sælges i Danmark. Kunstnere og andre personer dekorerer gratis fuglehusene. Når materialerne er betalt sendes overskuddet til Burundi, hvor man bruger pengene til materialer, så de lokale selv er med til at bygge en landsby. Vi tænker at donere pengene til et hønseri da de ikke kan få æg i området, og et bageri.

www.byg1by.dk 

Child Hug Uganda (CHU);
DK & Uganda

CHU driver et medical center hvor de bla. tester for HIV og malaria og også har et cancerprogram. Der ud over har de et skoleprogram og et sportsprogram for børn, hvor de prøver at lære børnene om sundhed. Donationen skal gå til børneprojektet som drives af frivillige. En af de frivillige er i Danmark i 2 år på et scollarship for at lære mere om sundhed. Hun arbejder i Spejdernes Genbrug i vores sko afdeling.

www.childhug.org 

Cykler til Senegal;
Senegal

Nytænkning inden for kvæghold, til bl.a. mælkeproduktion, ved at bruge hø som foder i tørketiden. Høet skal slås med le, hvilket forudsætter produktion af leer, høriver mv samt undervisning i brug af disse. Introduktion af en så simpel ting som produktion af hø til vinterfoder til kvæget, vil fremme kvægbruget og give forbedrede indtægter. Det vil være en modvægt til landsbyboernes migration mod de større byer og mod Europa.Nytænkning inden for kvæghold, til bl.a. mælkeproduktion, ved at bruge hø som foder i tørketiden. Høet skal slås med le, hvilket forudsætter produktion af leer, høriver mv samt undervisning i brug af disse. Introduktion af en så simpel ting som produktion af hø til vinterfoder til kvæget, vil fremme kvægbruget og give forbedrede indtægter. Det vil være en modvægt til landsbyboernes migration mod de større byer og mod Europa.Projektet er baseret på frivillig, ulønnet arbejde både fra dansk og senegalesisk side.

http://cyklertilsenegal.dk/ 

Danske Hospitalsklovne

Hospitalskloven kan for en stund lette sorg og ubehag og give plads til livsglæde. Bruger bruger klovnefiguren i et samarbejde med sundhedspersonalet. Mange følelser såsom angst, sorg, stress, vrede og hjemve kan opstå både hos børnepatienterne men også hos deres familier i forbindelse med indlæggelse og sygdom. Hospitalsklovnen får barnet til at løsne op i selv ubehagelige situationer, men også hjælpe barnet med at mestre den situation de står i.

www.danskehospitalsklovne.dk 

Farum Islænderliv

Rideundervisnsing og "heseliv" for børn og unge med fysisk og psykiske handicap, børn fra vanskeligt stillede familier mv.Rideundervisnsing og "heseliv" for børn og unge med fysisk og psykiske handicap, børn fra vanskeligt stillede familier mv.Der kommer ca. 25 handicappede børn om ugen. De søger penge til fast monteret handicaplift med de nødvendige sikkerhedsikring. Liften sikre at børnene sikkert og "hurtigt" kan komme på/af hestene..

www.facebook.com/farumislaenderliv 

Foreningen Grønlandske Børn

Foreningen Grønlandske Børn arbejder for at sikre, at alle grønlandske børn og unge bosiddende i Grønland eller Danmark, kan leve et værdigt liv med mulighed for positiv udvikling i respekt for deres rettigheder. Camp Avannaa foregår i Qaanaq (det nordligste vest Grønland), hvor forningen holder en sommercamp. Her kommer frivillige og laver mange forskellige aktiviteter for børnene som de kan få glæde af fremover. Børnen har ikke selv mulighed for at rejse ud i verden, derfor kommer verden til dem.

www.fgb.dk 

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn

Foreningen støtter udsatte børn, så de kan deltage i fx fodbold sommerlejr, eller få betalt spejderkontingent. Foreningen modtager ansøgninger fra mødre m/k, der søger hjælp til, at deres barn eller børn kan deltage i fritidsaktiviteter. Dette er ofte begrundet i mors egen eller søskendes sygdom. ”alle børn har ret til et godt liv – også i betydning af deltagelse i det sociale liv”.

www.morbarn.info 

Furesø Kommune - Kultur, Fritid og Idræt , Furesø Fritidsvejledning

Børnene af underbemidlede forældre har vanskeligt ved at indgå i sociale arrangementer som foreninger/fritidsaktiviteter deltager i, da der ikke er midler til dette i familien. Da Kommunen ikke giver tilskud til andet end kontingent for disse børn, er der et ønske om at kunne støtte dem, så de kan indgå i aktiviteter på lige fod med deres holdkammerater (fx ture, træningslejr, sociale arrangemener, klubtøj)

www.furesoe.dk/fv 

Hegnetslund Krisecenter, Støtteforeningen Hegnetslund

Støtteforeningen bistår Krisecentret med aktiviteter der kan være med til at fastholde danske trditioner, aktiviteter og glæde. Fx julefest, fastelavn, påske og pinse, sommerfest og fødselsdage. Det er frivillige kvinder, der arrangerer aktiviteterne for de voldsramte kvinder og deres børn.

www.herfoelge-krisecenter.dk 

 Himmelekspressen

Himmelekspressen er et sted for hjemløse. De har brug for en Christianiacykel som produceres i fristaden og er en særlig cykel med lad foran. Himmelekspressens gamle cykel er slidt op. Lederen af Himmelekspressen bruger dagligt cyklen til at hente mad til de hjemløse. Maden doneres af F.L.Schmidt og er et overskud fra deres kantine.

https://da.wikipedia.org/wiki/Himmelekspressen

Interntional Scout and Guide Fellowship, Sct. Georgs Gilder i Danmark & Haiti

Spejder hovedkvarter. Etablering og opstart af nationalt spejdercenter i Haiti "Guide Association Headquarters".

www.isgf.org 

Julemærkehjemmet Fjordmark

På Julemærkehjemmet Fjordmark er mange af børnene fattige på såvel materielle ting som på oplevelser. Børnenes hverdag hjemme er ofte fyldt med mobning, bekymring for en syg forældre, vold,  ... Et stort ønske er at give børnene en oplevelsestur til Legoland. Donationen skal dække udgifter til transport, entre og måske enda et cafeteriebesøg.
Desuden har de etableret et lokale, hvor de ønsker at starte et træværksted. Her kan børnene udfolde deres kreativitet, hjælpe med at reparere ting, få en god snak med voksne og opleve fordybelse. De mangler værktøj og maskiner til værkstedet..

www.julemaerket.dk/901/julemrkehjemmetfjordmark 

Lastivka – Ukrainian Youth Organization of Denmark

Sommerlejr for ukrainske børn, som er blevet ofre for krigen i Ukraine. Børnene, der alle har mistet deres forældre, inviteres til Danmark på sommerlejr Donationen bruges til aktiviteter, mad, hytteleje mv.  Alt arrangeres af frivillige.

www.lastivka.dk 

Masomo;
Uganda

Møblering og indretning af hus til forældreløse børn i Kalangala i Uganda. Masomo har købt et hus med 10 værelser. Huset er udbygget med flere værelser og toiletter. Kalangala School skal være til forældreløse børn, sundhedsklinik og uddannelse til voksne analfabeter, men der er ingen møbler, køkkeninventar mv. Støtte skal sikre uddannelse til forældreløse børn uden hjem, så de kan vokse op og blive selvhjulpne

www.masomo.dk 

Mercy Ships Danmark;
Benin

Den gamle færge Dronning Ingrid bruges som hospital skib i Cotonou Benin. Ca. 450 frivillige læger, sygeplejersker, tandlæger osv. arbejder frivilligt og betaler for deres eget ophold.Den gamle færge Dronning Ingrid bruges som hospital skib i Cotonou Benin. Ca. 450 frivillige læger, sygeplejersker, tandlæger osv. arbejder frivilligt og betaler for deres eget ophold.Donationen vil gå til  operationer af 20 børn med læbe-ganespelte og/eller grå stær.

www.mercyships.dk 

Mødrehjælpen

Hvert år giver Mødrehjælpen julehjælp til familier med børn. Det er familier der har det svært økonomisk og derfor ikke har råd til at holde jul som andre familier. Det er hårdt for børnene at høre andre børn fortælle om alt det de får, når de ikke  selv har fået noget. Mødrehjælpen giver 400 kr. pr. barn til julegave, 300 kr. til mad + 100 kr. pr. ekstra barn.

www.moedrehjaelpen.dk

Møn Gruppe,
Sven Gønges Division

Møn gruppe blev i august 2016 Danmarks første certificerede Dark sky gruppe. De er del af en verdensomspændende organisation der tager hensyn til lysforurening og vægter at kunne ”se” mørket samt hvad der følger med når lysforureningen forsvinder. Se link: http://darksky.org/. Møn gruppe blev i august 2016 Danmarks første certificerede Dark sky gruppe. De er del af en verdensomspændende organisation der tager hensyn til lysforurening og vægter at kunne ”se” mørket samt hvad der følger med når lysforureningen forsvinder. Se link: http://darksky.org/. De har brug for at kunne se himlen på tæt hold og  ønsker sig udstyr bestående af teleskoper, kort til aflæsning samt et miniplanetarium

www.moenspejder.dk 

Plejecenter Lillevang - Kornelhaven

De ældre vil have stor glæde af, at noget smukt og farverigt atse på i gårdhaven. Indkøb af krukker og blomster - og måske også en parasol.

www.lillevang.furesoe.dk/Boligen 

Råbjergfonden, 
Ravnsholt division

Etablering af et muldtoilet ved shelter på Råbjergrunden i Ejlstrup. Shelter benyttes af mange spejdere, børnehaver og friluftsorganisationer.Etablering af et muldtoilet ved shelter på Råbjergrunden i Ejlstrup. Shelter benyttes af mange spejdere, børnehaver og friluftsorganisationer.(… og det er så "klamt" at der ikke er et muldtoilet …)

www.raabjerg.spejder.dk/om-hytten

Red Barnet;
Furesø Lokalafdeling

Oplevelser for familier uden praktisk overskud, til at give børnene nogle af de oplevelser, der er naturlige i velfungerende familier. Det kan være en tur i ZOO, med madkurv, eller et halloween arrangement med græskar snitning. Derudover holdes en kort sommerlejr for familierne.Oplevelser for familier uden praktisk overskud, til at give børnene nogle af de oplevelser, der er naturlige i velfungerende familier. Det kan være en tur i ZOO, med madkurv, eller et halloween arrangement med græskar snitning. Derudover holdes en kort sommerlejr for familierne.Det er bl.a. Furesø kommune og klasselærerne der indstiller familier til Red Barnet

www.redbarnet.dk/vaer-med/lokalforeninger/furesoe-lokalforening 

Sankt Lukas Stiftelsen Børnehospice, Lukashuset

Vil gerne give børn og deres familie mulighed for at få oplevelser og smil/glæde sammen med andre familier. Aktiviteterne kunne f.eks være en tur for familien til den blå planet eller zoologiske have. Der afholdes også tirsdags-fællesmiddage.Vil gerne give børn og deres familie mulighed for at få oplevelser og smil/glæde sammen med andre familier. Aktiviteterne kunne f.eks være en tur for familien til den blå planet eller zoologiske have. Der afholdes også tirsdags-fællesmiddage.Har endvidere et stort behov for et isolationsbord til familier, der er isolerede pga resistente bakterier.

www.sanktlukas.dk/bornehospice/

Street Child Care Uganda - SCC Uganda

Husly og skolegang for gadebørn i Kampala.

www.streetchildcare.wordpress.com 

Skovgårdens Venner

Musikfestival, hvor 70 musikere underholder en hel dag. Musikerne modtager ikke honorar, men trakteres med mad og drikke. Arrangementet har stor betydning for Skovgården og de mange brugere.

www.furesoe.dk/Institutioner/Skovgaarden/SkovgaardensVenner 

Sysselgildet Hjørrng-Hirtshals, Baptistpejdere;
Polen

Støtte til 5-6 spejdere, kommende ledere, som deltager på Spejdernes Lejr2017. Her skal de samle inspiration til deres eget spejderarbejde, som ikke har så mange traditioner og erfaringer som i andre europæiske lande. Donationen anvedes til deltagerbetaling for de polske spejdere og tilskud til transport

www.hjoerringbaptistkirke.dk/sysselgildet/ 

Vareuddelinger, klik her for at se separat artikel