Overskud fra 2014 der uddeles til anden velgørenhed i 2015

Efter uddeling til spejderne, er vi glade for desuden at kunne uddele den anden halvdel af det økonomiske overskud fra 2014 til:

Modtager  Specifikt formål med donationen
 Varmestuen i Farum Midtpunkt
 Farum
 Varmestuen i Farum Midtpunkt har i godt 20 år støttet alkoholikere og andre  misbrugere. Man gør et stort arbejde for at børnene i misbrugernes familier får omsorg  og hygge. Varmestuen støttes med ca. 10.000,- af kommunen, som dækker varme og  strøm. Man ønsker penge til at arrangere 3 udflugter for børnene og deres familier,  hvor børnene er i centrum, f.eks. til BonBonLand.
 Orkideerne
 Farum
Orkideerne er en forening for primæst tyrkiske kvinder, der har behov for netværk. Foreningen laver arrangementer med fællesspisning og udflugter for kvinderne. Kvinderne er ikke økonomiske stærke, så donationer er kærkomne.
 Skiklubben Hareskov, handicapudvalget
 Hareskov
Skiklubben Hareskov har søsat et projekt om skiløb for alle. Der er behov for  specialudstyr, så børn og unge med funktionsnedsættelser kan komme på skitur på linje med deres jævnaldrende. Det ansøgte udstyr kan tilpasses så det kan dække behovet hos flere
http://www.sh-ski.dk/site/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=180 
 Ældresagens indkøbsbus
 Farum
Ældresagen driver en indkøbsbus med hjælpere, der ugentligt giver ældre borgere mulighed for at komme til Bytorvet og handle. Der er ca 25 ældre medborgere med hver gang. Den støttes af kommunen med 60.000 kr., men den koster 80.000 kr. i drift. De søger derfor også andre donationer
http://kommunesider.aeldresagen.dk/5/furesoe/farum/stoette-og-vejledning/Sider/Indk%C3%B8bsbussen.aspx 
 Solhjorten specialskole
 Farum
Solhjorten er en institution for børn med fysiske og psykiske handicap. Solhjorten ønsker en vandtrappe til et udendørs terapirum, hvor vandets lyd virker stimulerende, beroligende og forfriskende. Udendørs terapirum hjælper til at skabe ro, afslapning og mulighed for sanseoplevelser for de svageste af børnene
http://solhjorten.dk 
 Jonstrupvang Bebyggelsen
 Værløse
Jonstrup-Bebyggelsen for spastikere holder hvert år en musikfestival 'Musik i Skoven' for handicappede, som er gratis for deltagerne, dvs. det skabes udelukkende af donationer og frivilligt arbejde
http://www.jonstrupvang.dk 
 Plejecentret Lillevang, dagtilbuddet
 Farum
Plejecentret Lillevang ønsker sig en Side-by-side cykel, som er en 2-personers cykel, hvor begge kan trampe i pedalerne efter evne og kræfter. De ansatte kan køre en tur med beboerne og daggæsterne, så de kan få 'motion i det fri'
www.lillevang.furesoe.dk  
 Hospice Søndergård
 Måløv
Hospicet gør meget ud af at tage sig af - ikke kun de syge - men også af børn og unge, der er knyttet til dem. Vi ønsker at donationen skal øremærkes til udstyr eller aktiviteter for dem
http://www.ok-hsg.dk
 Red Barnets Lokalforening
 Farum
En weekendtur for familierne har fået større tilslutning end først antaget. De søger om 7.000 kr. som ikke er dækket af hoveddonationen fra Kavli A/S
http://www.redbarnet.dk/Farum-Lokalforening.aspx?ID=2288 
 Foreningen grønlandske børn
 København
Foreningen samler grønlandske unge fra hele Syddanmark til en mentoruddannelse, der ruster dem til at hjælpe grønlandske børn i Danmark med integrationsproblemer. Støtten vil dække transportomkostningerne til årets kursus-weekender for deltagerne
http://www.fgb.dk/mentorer 
 Sankt Lukas Stiftelsens Børne Hospice
 Hellerup
Sankt Lukas Stiftelse er ved at etablere et lindrings-, aflastnings-, og hospicetilbud til familier med børn med en livstruende sygdom. Fordi børnene har et lavt immunforsvar, og hygiejnekravene derfor er høje, kan de ikke tage imod brugte ting. Derfor søger de økonomisk støtte. Hospicetilbuddet åbner i september 2015
http://www.sanktlukas.dk/B%C3%B8rnehospice-40037.htm 
 Servicehunde til handicappede
 Taastrup
Servicehunde til handicappede er en forening, der uddanner og donerer hunde til fysisk handicappede. En servicehund kan blandt andet hjælpe med at samle ting op, åbne døre, trække kørestolen, bære indkøbskurven og meget andet. En servicehund er ikke et offentligt bevilget hjælpemiddel og må ikke forveksles med førerhunde til blinde
http://www.servicehunde.dk/STH-Servicehunde-4.aspx 
 Frederikssund Krisecenter
 Frederikssund
Frederikssund Krisecenter er ikke offentligt støttet. Donationen skal gå til arrangementer og udflugter for beboerne
http://frederikssundkrisecenter.dk/stoet-krisecenteret/donationer/ 
 Decibel, landsforeningen for børn og unge med høretab
 Hellerup
Hørehæmmede børn har - hvad enten de får indopereret et høreapparat eller ej - meget behov for kurser i livet søm hørehæmmet og samvær med ligestillede. Foreningen Decibel bruger alle donationer til at opfylde disse behov
http://decibel.dk/stoet-os 
 Brejning Efterskole
 Børkop
Efterskolen har startet med særlige tiltag rettet mod unge med ADHD. De har derfor været ude at se på udendørs træningsrum, som ser ud til at have særlige fordele for denne gruppe. De ønsker at etablere et træningssted, hvor mange unge sammen kan blive ”fitte”, men hvor de samtidig får lys, luft og andre ”grønne vitaminpiller”. Træningsstedet skal være åbent for alle
http://www.brejning.dk/da/om-os/adhd/overordnet-tilgang/ 
 Korinth Efterskole
 Faaborg
Efterskolen har indført udeskole, bl.a. som intro forløb i 4 uger for nye elever. Til det har de brug for et ude-køkken og på længere sigt 10 hytter, så de kan bruge udeskolen og friluftsdelen hele året rundt. Syddansk Erhvervsskole i Odense tilbyder at bygge hytterne til materialepris, dvs. 50.000 kr. pr.stk. Donationen skal øremærkes til en hytte
www.korinth-efterskole.dk/index.php?id=22 
 Street Child Care Uganda
 Uganda
SCCU ledes af ildsjælen Joshua, der tager sig af så mange gadebørn, han kan få penge til at give mad, husly, skolepenge og hjemsendelse
http://streetchildcare-ug.webs.com
 Brusubi Scouts
 Gambia
50 spejdere og 5 ledere arbejder frivilligt for at udbygge Wullingkammas klinik og skole, som prioriterer forældreløse og handicappede børn. De mangler et venteværelse til mødrene med syge børn, som nu må sidde udenfor i op til 40 graders varme. Spejderne lærer at være en del af samfundet, og om hvordan man kan bidrage til samfundet gennem dette projekt. De søger penge til at købe byggematerialer.
Facebook: Wullingkamma Nursery and Lower Basic
 Upton Garden Girls' Centre
St. Lucia,  Caribien
Et rehabiliteringscenter for misbrugte og vanrøgtede unge piger på St. Lucia i Caribien har brug for et nyt 'learning centre' med laptops og andet undervisningsudstyr. Pigerne har indlæringsvanskeligheder og erfaringerne viser, at de får god hjælp med dette udstyr.
https://sites.google.com/site/uggctest1/ 
 Nepal Highland Orphan Childrens Care Association
 Nepal
Børnehjemmet  for 23 børn er oprettet af en dansk ildsjæl Vibeke Pedersen og har eksisteret I 11 år. Daglig drift inkl. 10 års skolegang finansieres af fadderskaber. De mangler midler til efterfølgende videre uddannelse af børnene og ønsker specifikt kr. 20.000,- til betaling af en 2-årig uddannelse inden for regnskab og kontor til en pige Phoolmaya
www.nhocca.org 
 Lisacare
 Uganda
Cykler til 40 familier på landet til transport af afgrøder til markedet, vand til hjemmet, børn til skolen osv. Donationen skal specifikt gå til familier på øen Kalangala, hvor foreningen Lisacare har en god kontaktperson og ildsjæl til at sørge for fordelingen
www.lisacare.dk 
 Mission Aviation Fellowship
 Papua Ny Guinea
Organisationen flyver nødhjælp til de mest ufremkommelige egne i verden. De har brug for hjælp til at renovere et fly, der skal til Papua Ny Guinea
www.maf.dk 
 Mahila Haat
 Indien
Materialer og udstyr til et hus, hvor kvinder og halvvoksne piger fra afsides liggende bjergegne kan mødes, undervises og behandles af fagfolk
www.mahilahaat.dk 
 M-Lisada, Masomo
 Uganda
M-Lisada er et børnehjem drevet af de ældste børn. De har næsten alle en fortid som gadebørn. Børnene lærer at spille eller optræde på anden vis, så de kan tjene lidt penge. Donationen går til at drive hjemmet
www.masomo.dk 
 Ingeniører uden grænser IUG er en humanitær organisation, der sender frivillige med teknisk baggrund til områder med nødstedte og fattige. IUG kommer med specialiseret teknisk viden, der er nødvendig for at skaffe basale overlevelsesmuligheder, f.eks. vand i katastrofeområder. Efter katastrofen hjælpes med varige projekter som veje, broer, sundhedsklinikker, skoler og sanitære installationer
www.iug.dk