Overskud fra 2015 der uddeles til anden velgørenhed i 2016

Efter uddeling til spejderne, er vi glade for desuden at kunne uddele den anden halvdel af det økonomiske overskud fra 2015 til:

Modtager Beskrivelse af projekt, opgave

Skovvangskolen;
Allerød

Centerafdeling for børn og unge søger tilskud til Parallelcykel til børn med bevægelseshandicap. Herved får børnene mulighed for at deltage i mange aktiviteter på lige fod med andre børn og unge (klassekammerater). Vigtigt socialt og fysisk. Børnene går i ”almindelige” folkeskoleklasser

www.skov-vang-skolen.dk/

Furesø Kommune;
Farum

Bålhytte ved eksisterende bålplads ved Gretesholm.
Offentlig tilgængelig for kommunens borgere.
Engangsbeløb til etablering af bålhytte og grill. Spejdernes Genbrug står ikke for vedligeholdelse.

www.furesoe.dk/

Jonstrupvang Bebyggelsen,
Værløse

Musik i Skoven – et musikarrangement for handicappede.
En årlig musikfestival for beboere på Jonstrupvang og gæster fra lignende plejehjem for unge handicappede. Festivalen er gratis for deltagerne. Økonomien bygger kun på donationer og frivilligt arbejde.

www.jonstrupvang.dk

Red Barnet Farum;
Farum

Red Barnets Familieoplevelsesklub.
Weekendtur for 12 udsatte familier. Inkl. overnatning, transport, mad mv.

www.redbarnet.dk/Farum-Lokalforening.aspx?ID=2288

Farum Islænderliv;
Farum

Ride undervisning og ”hesteliv” for børn og unge med fysiske og psykiske handicap, børn fra vanskeligt stillede familier, mv.
Børn oplever glæden ved dyrene og positivt samvær med andre mennesker. Stedet er i opstartsfasen og ønsker midler til etablering af en handicaprampe.

https://www.facebook.com/farumislaenderliv/

Bofællesskabet overgangsboligerne, Lillevangspark;
Farum

Tidsafgrænset botilbud til unge borgere med lettere problemer, fx sent udviklede eller lettere udviklingshæmmede.
De unge beboere har ikke så stor social kontakt, så arrangementer og aktiviteter, der kan ”løsne op” og give de unge gode oplevelser og netværk, er meget ønskelige.

www.furesoe.dk/

Behandlingshjemmet Baunegård;
Værløse

Døgninstitution, skole og dagbehandling for børn med autismespektrumforstyrrelser og tillægsdiagnoser fx indlæringsvanskeligheder og ADHD, især Aspergers Syndrom.
De ønsker sig udendørs legefaciliteter og mountainbike til skovture, samt ATV til at køre på ATV bane.

www.cbh.kk.dk/baunegaard

VI GØR - fordi det føles godt i maven:
Vanløse

Julefest og sommerfest for betrængte børnefamilier i København, Vanløse.
Familierne ”udpeges” af socialforvaltning og krisecentre

www.vi-gør.dk

Filadelfia Epilepsihospital, Børneafdelingen;
Dianalund

Udbedring af forældrekøkken.
Filadelfias børneafdeling har plads til 16 børn.
Børnene er indlagt fra et par dage og op til 3 uger af gangen.
Det eksisterende forældre køkken er meget lille til 16 familier. Der er et komfur og med lidt god vilje kan 2 personer lave mad på en gang. Der mangler plads og køkkengrej.

www.epilepsihospitalet.dk

RYK – Rygmarvsskadede i Danmark;
Tåstrup (landsdækkende)

Tilskud til transportomkostninger.
Mentor-projekt hvor ”erfarne” rygmarvsskadede hjælper nye tilskadekomne med hverdagens udfordringer. Mentorerne er frivillige, men skal have dækket deres transportomkostninger, som er høje.

www.ryk.dk ,

www.danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/specialkredse/ryk-i-danmark/

Sankt Lukas Stiftelsen Børnehospice;
Hellerup

Børnehospice åbnede 1. november 2015. Et lindrings-, aflastnings-, og hospicetilbud til familier med børn med en livstruende sygdom.
Indkøb af medicinsk udstyr (smertepumpe, ernæringspumpe, mv) samt musikanlæg til fællesstue

www.sanktlukas.dk/bornehospice

Hillerød kvinde krisecenter;
Hillerød

Donationen skal give børnefamilierne på krisecentret oplevelser, aktiviteter eller udflugter.

www.kvindecenter.dk/

Bagsværd Observationshjem;
Bagsværd

Børn og unge, helt uden personlige, sociale og økonomiske resurser. ”Børn, der kommer til os, har ofte opgivet troen på, at nogen vil dem det godt. De vil ikke spise, har ingen øjenkontakt …”. Udvikle børnenes psykiske og fysiske sundhed, og evne til at begå sig i samfundet.
Institutionsbørnene er ofte uden familie og bagland.

www.bagsvaerdobservationshjem.dk

Helle Heckmann,
international projektmager;
Mexico

Undervisning af lærere og pædagoger i Mexico, som arbejder i børnehaver og skoler i de små landsbyer.
Skal holde folk på landet, fremfor at de flytter til byerne. Problemet er, at de lokale, som passer børnene, har ingen eller ringe uddannelse.
Helle skal rejse Mexico rundt med en kollega for at undervise personale, og de mangler penge til intern transport og projekter til undervisning.

 

Helle Heckmann,
international projektmager;
Ecuador

Skole projekt i Ecuador. Et børnehave-skole projekt, hvor de gør meget ud af at bruge genbrug på deres skole til alt muligt.

 

Nepal Highlander Orphan Children Care Association,
NHOCCA;
Nepal

Børnehjemmet for 23 børn er oprettet af en dansk ildsjæl Vibeke Pedersen og har eksisteret I 11 år. Daglig drift inkl. 10 års skolegang finansieres af fadderskaber. De mangler midler til efterfølgende videre uddannelse af børnene og ønsker specifikt til betaling af en 2-årig gymnasial uddannelse efterfulgt af en sundhedsfaglig uddannelse til en pige, Kalpana Baram

www.nhocca.org

Kibanga Community School, Kalangala;
Uganda

Skolen i Kibanga på øen Kalangala mangler solcelledrevne vandpumper

www.masomo.dk

Kalangala;
Uganda

På øen Kalangala er der stort behov for mad til de fattigste skolebørn. Ellers kan de ikke koncentrere sig og dropper ud. Skolen sørger for maden til dem, hvis de får råvarerne til det

www.masomo.dk

M-lisada;
Uganda

Børnehjemmet M-lisada drives af de ældste børn. Med en donation af cykler kan de større børn tjene penge ved at være bude (svarer til ”De grønne bude”). Cyklerne skal købes lokalt i Uganda

www.mlisada.org

JOY Nødhjælp;
Ukraine

Reparation af tag på skole i Krasnyy Luch. Tag ødelagt pga. af urolighederne i Ukraine. Børnene ”stuves” sammen andre steder

www.joy-aid.dk

Nepal Highlander Orphan Children Care Association,
NHOCCA;
Nepal

Børnehjemmet har eksisteret i mere end 12 år, og huser i øjeblikket 23 fattige børn af lavkasten.
Huset blev kraftigt beskadiget ved jordskævet april 2015 i Nepal. Husets køkken samt de 2 badeværelser har brug for en gennemgående renovering og genopbygning. Badeværelserne er nedslidte og køkkenfacilliterne er meget mangelfulde. En ny vask og rør, samt nye borde og maling er tiltrængt

www.nhocca.org

Marvel Junior Academy,
Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya,
BUUKenya;
Kenya

I forbindelse med op- og ombygning af skolen skal de 6 klasselokaler bl.a. pudses og males. Der søges om penge til maling mv. Arbejdet udføres af den lokale spejdergruppe

www.buukenya.com

www.facebook.com/buukenya

Street Child Care Uganda, SCCU;
Uganda

Hjælper gadebørn med husly, undervisning, mad – skaber et hjem og værested i Kampala, for 16 børn der bor på skolen og 60 dagskolebørn

www.streetchildcare.wordpress.com/

 

Sysselgildet Hjørring-Hirtshals,
Baptistspejdere i Polen;
Polen

Misbrug af børn finder ”ikke sted” ifølge den polske lovgivning og institutioner, der hjælper børnene, er ikke offentlig støttet hverken lovgivningsmæssigt eller juridisk.
Sysselgildet hjælper disse institutioner, som ikke er velsete i det polske ”system”. De tager sig af børn og unge med sociale problemer på grund af alkoholskader og andet misbrug i familien.
Opstart af Baptistspejdergruppe i 2004

www.landsgildet.dbs.dk/index.php?id=119

Ingeniører uden grænser;
IUG

IUG er en teknisk- humanitær organisation, der sender frivillige med teknisk baggrund til områder med nødstedte og fattige.
IUG kommer med specialiseret teknisk viden, der er nødvendig for at skaffe basale overlevelses-muligheder, f.eks. vand i katastrofeområder. Efter katastrofehjælpen hjælpes med varige projekter som veje, broer, sundhedsklinikker, skoler og sanitære installationer

www.iug.dk/

Mahila Haat, Female Self Help Groups (SHGs),
Mahila Haat Støttegruppe;
Indien

Mahila Haat er en indisk NGO, som arbejder i Uttarakhand for at forbedre kvindernes livsvilkår. MH danner selvhjælpsgrupper i landsbyerne. De styrker kvindelige kunsthåndværkere med kurser, materialer og marketingstøtte. Styrker deres deltagelse i landsbyråd. Genskaber brønde, planter træer, foder-planter og opretter fodersædbanker mm. MH underviser teenagepiger i helse, hygiejne, ernæring, prævention, graviditet m.m.

www.mahilahaat.org

www.mahilahaat.dk

Lakshmi Ashram Pigeskole,
Lakshmi Ashrams Støttegruppe;
Indien

Lakshmi Ashram har i mange år har arbejdet blandt befolkningen i Uttar Pradesh. Basen er en kostskole for fattige bjerglandsbypiger.
Undervisningen følger Gandhis principper, hvis mål er at give pigerne selvtillid og selvrespekt samtidig med, at de lærer at blive selvforsynende og selvstyrende.
Ashrammen hjælper lokalbefolkningen – især kvinder og børn. De udfører miljø- og demokratiarbejde i nærmiljøet.

www.lakshmiashram.dk  

Vareuddelinger, klik her for at se separat artikel