Øvrige uddelinger i 2013

 

Efter udbetaling af den vedtægtsbestemte andel, er vi glade for desuden at kunne donere det resterende økonomiske overskud fra 2012 til:

"Lille Bjørn" selvejende børnehave.
Kålundsvej 24, Farum
http://www.waldorflillebjorn.dk/

Private  og selvejende institutioner er betrængte fordi de ikke får samme økonomiske støtte fra kommunen, som de kommunale. De mangler penge til bl.a. bålplads og udflugter. 
"Skomagerbakken"
P.E.Rasmussensvej 3, Farum
http://www.skomagerbakken.dk/
Private  og selvejende institutioner er betrængte fordi de ikke får samme økonomiske støtte fra kommunen, som de kommunale. De mangler penge til bl.a. bålplads og udflugter. 
"Espebo Børnecenter"
Ryetvej 157, Værløse
http://www.espebo.furesoe.dk/
Private  og selvejende institutioner er betrængte fordi de ikke får samme økonomiske støtte fra kommunen, som de kommunale. De mangler penge til bl.a. bålplads og udflugter.
"Børnehuset Bambi"
Nygårdsterrasserne 225A, Farum
http://www.bbambi.dk/
Private  og selvejende institutioner er betrængte fordi de ikke får samme økonomiske støtte fra kommunen, som de kommunale. De mangler penge til bl.a. bålplads og udflugter.
"Ask Yggdrasil" børnehave
Lille Værløsevej 40, Værløse
http://www.ask-ygdrasil.com/
 Private  og selvejende institutioner er betrængte fordi de ikke får samme økonomiske støtte fra kommunen, som de kommunale. De mangler penge til bl.a. bålplads og udflugter.
"Baunegården behandlingshjem"
Bavnestedet 201, Værløse
http://www.baunegaard.dk/
Børn 6-18 år med diagnisticerede vanskeligheder inden for det autistiske spektrum, herunder særligt Asbegers Syndrom. Individuel behandling og evt. ophold. Ønske om midler til oplevelser.
"Lillevang overgangsboliger"
http://www.lillevang.furesoe.dk/

Et par ekstra aktiviteter/oplevelser for beboerne.

"Skovgården aktivitetscenter"
Stiager, Værløse
http://www.skovgaarden.furesoe.dk/
Oplevelser/udflugter med andre ord noget ekstra.
Læs mere om hvad pengene blev brugt til ved klik her

"Frederiksværk plejecenter"
"Plejecentret Arresøparken"
Klokkedybet 52, Frederiksværk
http://plejecentretarresoeparken.halsnaes.dk/

Hjælp til indkøb af en "dobbelt cykel"

Læs om Tour de Halsnæs og cyklerne ved klik her

Foreningen "Savn"
www.savn.dk 
Hjælper børn og andre pårørende til indsatte i danske fængsler ved fx. afholdelse weekendture og sommerlejre
"Østgrønlandske Børn"
v/ læge Trine Sommer, Herlev Hospital
Værested for betrængte børn mangler midler til aktiviteter og oplevelser. Vi har tidliger ydet dem en del varedonationer.
"Krisecenter Hegnstruplund"
v/ kasserer Else Marie Sveigaard
Midler til Bøtøtur i 2013 til kvinder og børn, som bor og har boet på centret. Turen arrangeres og gennemføres af frivillige fra støtteforeningen
 
"Projekt barndomslivet på vores planet"
v/ Helle Heckman
Institutioner i Latinamerika. Der er opstået flere initiativer drevet med stor andel af frivillige. Initiativer i slummen, udkantsområder, landsbyer o.lign. For børn på børnenes betingelser.
  Gadebørn i Uganda(SCCU) Projektet mangler midler til pleje af gadebørnene og til sunde aktivitetter der giver indhold i tilværelsen 
  Skole for piger Pakistan
v/ Marie Thøger
Marie har skrevet flere bøger om de forskellige projekter i Indien og Pakistan. Nu vil man udvide pigeskolen.
  Joy Nødhjælp til Ukraine
http://joy-aid-ua.dk/
Istandsættelse af kloakker på skolen, så børnene igen kan bruge toiletterne. Spejdernes Genbrug samler jævnligt varer sammen til Joy Nødhjælp

Vareuddelinger, klik her for at se separat artikel