Øvrige uddelinger i 2010

 

Efter udbetaling af den vedtægtsbestemte andel, er vi glade for desuden at kunne donere det resterende overskud fra 2009 til:

Danmarks Indsamlingen til fordel for Afrikas kvinder og jordskælvsofrene på Haiti
Aktivitetscenter Gedevasevang
Plejecenter Lillevang
Plejehjemmet Søndersø
Plejehjemmet Jonstrupvang,
   til deres arrangement "Musik i skoven". Se hjemmesiden www.musikiskoven.dk
Børnehuset SIV
Holte Roklub - udendørs tiltag for handicappede
Overgangsboliger - for unge i Furesø
Orkidéerne - Tyrkisk kvindeforening
Julepakker via Mødrehjælpen i København
Hillerøde Krisecenter
Vareuddelinger:
Øst Grønlands Krisecenter for børn.
    12 paller med forskellige ting samlet og sorteret af Spejdernes Genbrug
Røde Kors opsamlingscenter for uledsagede børn i Sandholmlejren.
    Bolde og andre idrætsting, spil, videofilm og -maskiner samt tøj og andet til børnene