Øvrige uddelinger i 2009  
Efter udbetaling af den vedtægtsbestemte andel, er vi glade for desuden at kunne donere det resterende overskud til:
Plejehjemmet Gedevasevangtilhandikap transport
 
Plejehjemmet Jonstrupvang til oplevelser for handikappede beboere
 
Natteravnene i Furesø
 
 
Linie 14 - Rustenborg, til oplevelser for børnene
 
 
Transport af varedonation fra Spejdernes Genbrug til Rumæniens børn
 
 
Transport af varedonation fra Spejdernes Genbrug til børnene i øst Grønland
 
 
Øst grønlands Krisecenter for børn - Hygge og ekstra arrangementer
 
 
Dansk kvindesamfunds Krisecenter - Udflugter
 
 
Mødrehjælpen - Julepakker
 
 
Til betrængte børnefamilier i Kommunen.
Der hvor kommunen ikke har " muligheder"   for at yde støtte til sports- og foreningskontingent eller f.eks. konfirmations hjælp, da kan denne fond hjælpe familien så barnet kan opretholde sine sociale relationer
 
 
SOS børnebyerne
 
 
S.I.V. Daginstitution
 
 
Børnefamilier i Afrika v/ Jonna Kildebogaard