Hvad kan man finde hos os?

Se plancherne fra Høstmarkedets 60 års jubilæum, der samtidig er historien bag Spejdernes Genbrug
Klik på billedet for download - det er en stor fil med mange billeder

Varedonationer

Spejdernes Genbrug indsamler meget mere gods end vi kan nå sælge fra Hallen. Derfor sorterer og pakker vi også store portioner gode ting til brug for værdigt trængende i ind- og udland.

Det er ofte meget mere værd for modtagerne, at vi kan samle og donere en forsendelse af gode varer end at vi kan donere det beløb, som varerne kunne have indtjent ved salg.